158/BŁiI/13/KK - 2013 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 01.10.2013 godz. 10:30

CPV: 32236000-6

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup radiotelefonów pracujących w standardzie TETRA wraz z akcesoriami

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.08.2013 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2013/S 161-280788

Polska Policja