261/BŁiI/14/UM - 2014 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.01.2015 godz.10:30

CPV: 72253200-5, 50312300-8

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup usługi serwisu systemu Child Alert

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.12.2014 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2014/S 243-428388

Polska Policja