17/Ckt/15/AL - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 5.03.2015 godz. 10:30

CPV: 18332000-5

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Produkcja i dostawa koszul służbowych letnich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.01.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 019-030212

Polska Policja