265/BŁiI/14/TG - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.03.2015 godz.12:30

CPV: 48820000-2

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup i dostawa infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby modernizacji systemu AFIS w zakresie interfejsu EURODAC

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 5.02.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 028-046782

Polska Policja