26/BF/15/KK - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.02.2015 godz. 09:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla grupy uczestników szkolenia organizowanego przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w dniach 16 – 20 marca 2015 r. w ramach projektu „Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji” realizowanego w ramach programu ISEC

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 05.02.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 028-047319

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.02.2015 pod poz. 29050-2015

Polska Policja