22/BŁiI/15/AL - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.03.2015 godz. 9:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych ZCPD

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 06.02.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 029-049246

Polska Policja