12/BŁiI/15/AL - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.03.2015 godz. 9:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup usługi serwisu sprzętu dla systemów: KSIP, KCIK, CSD, ERCDŚ, SIO, SYNAPS, FP, SWOP, GAZELA, SWLP, Sieć Teleinformatyczna CBŚP, CHILD ALERT, ZSODE, I24/7, AFIS, KSI, CODIS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 06.02.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 029-049213

Polska Policja