30/BF/15/ŁW - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.03.2015 godz.9:30

CPV: 22462000-6

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa upominków sygnowanych emblematem Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.02.2015 pod poz. 21217-2015

Polska Policja