34/BŁiI/15/RK - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.03.2015 godz. 9:30

CPV: 50323000-5, 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego policyjnego systemu wideokonferencyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 13.02.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 034-058286

Polska Policja