32/BŁiI/15/EZ - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.03.2015 godz.10:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych systemu LIMS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 13.02.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 034-058251

Polska Policja