41/Cut/15/ŁW - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 31.03.2015 godz.9:30

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup amunicji kal.9 mm

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 18.02.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 037-062917

Polska Policja