61/BF/15/EZ - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.04.2015 godz.10:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu nr 10/NMF PL15/14 pn. Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.04.2015 pod poz. 85306-2015

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 10.04.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 073-129268

Polska Policja