75/Cut/15/MT - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.05.2015 godz. 10:30

CPV: 35331000-3

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup amunicji specjalnej do strzelb gładkolufowych kal. 12/70.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 14.04.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 076-133421

Polska Policja