70/Cut/15/DG - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.06.2015 godz. 09:30

CPV: 09131100-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Dostawa w roku 2015 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.04.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 082-145471

Polska Policja