79/BF/15/TG - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.05.2015 godz.9:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne dla uczestników konferencji międzynarodowej - Projekt nr 10/NMF PL15/14 pn. ,,Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 24.04.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 083-148046

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.04.2015 pod poz. 605756-2015

Polska Policja