54/Cut/15/TG - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.05.2015 godz.9:30

CPV: 31600000-2, 34731700-7, 42122120-7, 43328100-9, 34741000-3

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa części zamiennych do śmigłowców Bell-206, Bell-412 i Mi-8T

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.04.2015 pod poz.61947-2015

Polska Policja