83/BŁiI/15/RK - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 8.05.2015 godz. 9:30

CPV: 50323000-5, 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla policyjnego systemu wideokonferencyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.04.2015 pod poz. 100956-2015

Polska Policja