118/BŁiI/15/EZ - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.07.2015 godz.10:30

CPV: 32236000-6

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Modernizacja łączności radiowej BOA KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.06.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 118-213787

Polska Policja