173/BF/15/KK - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 1.09.2015 godz.13:00

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla grupy uczestników konferencji w ramach projektu "Bezpieczna sieć Europolu dla polskiej Policji" realizowanego w ramach programu ISEC (umowa grantowa HOME/2011/ISEC/AG/400002553)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 14.08.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 159-292456

Polska Policja