177/Cut/15/ŁW - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.09.2015 godz. 9:30

CPV: 35330000

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup amunicji 5,56x45 mm

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.08.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 162-296379

Polska Policja