183/BF/15/EZ - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.08.2015 godz. 10:00

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Wykonanie usług gastronomicznych i hotelarskich dla trenerów oraz grupy uczestników szkolenia w zakresie ITT Siena i EIS w ramach projektu "Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji" realizowanego w ramach programu ISEC (umowa grantowa HOME/2011/ISEC/AG/400002553)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.08.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 163-298790

Polska Policja