166/BF/15/KK - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 31.08.2015 godz. 11:00

CPV: 80510000-2

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.08.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 163-298795

Polska Policja