169/BF/15/TG - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.09.2015 godz.9:30

CPV: 80510000-2

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.08.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 163-298843

Polska Policja