184/Ckt/15/KK - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2.09.2015 godz.12:00

CPV: 39294100-0

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup materiałów promocyjnych i biurowych w ramach realizacji projektu "Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.08.2015 pod poz. 219438-2015

Polska Policja