186/Cut/15/ŁW - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.10.2015 godz.9:30

CPV: 35331300-3

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Dostawa uniwersalnych granatów łzawiących UGŁ

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 2.09.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 172-312286

Polska Policja