181/BŁiI/15/MT - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.10.2015 godz.10:30

CPV: 48821000-9, 72611000-6, 48214000-1, 79630000-3

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Przebudowa Centralnego Węzła Internetowego Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 4.09.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 174-316315

Polska Policja