175/BŁiI/15/UM - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.10.2015 godz.9:30

CPV: 32323500-8, 32422000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Dostawa terminali monitoringu z wyposażeniem do budowy Cyfrowej Platformy Wizyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 8.09.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 176-318985

Polska Policja