190/BŁiI/15/MSz - 2015 - Zamówienia publiczne

190/BŁiI/15/MSz

Termin składania ofert: 22.09.2015 godz.9:30

CPV: 72200000-7

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Świadczenie usługi wsparcia programistycznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.09.2015 pod poz. 238422-2015

Polska Policja