196/BŁiI/15/UM - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.10.2015 godz.10:30

CPV: 32236000-6

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Doposażenie systemu radiokomunikacyjnego dla służb kryminalnych w radiotelefony kamuflowane DMR oraz akcesoria kamuflowane

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.09.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 179-324847

Polska Policja