195/BF/15/EZ - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.09.2015 godz.10:30

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup 16 biletów lotniczych dla zagranicznych uczestników seminarium "Forum Salzburg" organizowanego w dniach 16-18 listopada 2015 r. w ramach projektu "Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji" realizowanego w ramach programu ISEC

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.09.2015 pod poz. 241892-2015

Polska Policja