269/BF/15/ŁW - 2015 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.12.2015 godz.9:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich, oraz konferencyjnych dla uczestników konferencji międzynarodowej organizowanej przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Komendę Główną Policji w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2016 r. w ramach Projektu pn. "Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości - międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Programu Operacyjnego PL15

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 2.12.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 236-428633

Polska Policja