2015 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
83/BŁiI/15/RK poniżej 134.000 euro 50323000-5, 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla policyjnego systemu wideokonferencyjnego 8.05.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
54/Cut/15/TG poniżej 134.000 euro 31600000-2, 34731700-7, 42122120-7, 43328100-9, 34741000-3 Dostawa części zamiennych do śmigłowców Bell-206, Bell-412 i Mi-8T 19.05.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
79/BF/15/TG powyżej 134.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne dla uczestników konferencji międzynarodowej - Projekt nr 10/NMF PL15/14 pn. ,,Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15. 11.05.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
70/Cut/15/DG powyżej 134.000 euro 09131100-7 Dostawa w roku 2015 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 22.06.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
85/Ckt/15/DG poniżej 134.000 euro 79823000-9 Zakup usługi druku podręczników i publikacji na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji 04.05.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
77/BF/15/KK powyżej 134.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie i konferencyjne w celu przeprowadzenia konferencji krajowej. 24.04.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
64/BF/15/RK powyżej 134.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja usług medycznych z zakresu medycyny pracy w latach 2015-2017 12.05.2015 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
75/Cut/15/MT powyżej 134.000 euro 35331000-3 Zakup amunicji specjalnej do strzelb gładkolufowych kal. 12/70. 25.05.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
72/Cir/15/EZ poniżej 134.000 euro 45331220-4, 39717300-3 Dostawa i montaż klimatyzatorów 28.04.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
61/BF/15/EZ powyżej 134.000 euro 55120000-7 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu nr 10/NMF PL15/14 pn. Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15. 30.04.2015 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja