2015 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
88/Ctr/15/MP powyżej 134.000 euro 34110000-3 Dostawa policyjnego samochodu osobowego nieoznakowanego typu VAN do przewozu 9 osób 29.06.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
71/BŁiI/15/TG powyżej 134.000 euro 50312320-4 Zakup usługi dzierżawy urządzeń sieciowych LAN dla Komendy Głównej Policji 6.07.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
93/Cut/15/TG powyżej 134.000 euro 35321000-0 Zakup karabinka szturmowego kal. 5.56x45 mm HK416 A5 11 lub równoważnego w liczbie 135 kpl. 20.07.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
87/BF/15/KK powyżej 134.000 euro 80510000-2 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych 8.06.2015 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
94/Cut/15/MG poniżej 134.000 euro 18444000-3 Zakup kasków zabezpieczających 28.05.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
91/BŁiI/15/MSz poniżej 134.000 euro 72611000-6 Zakup usługi wsparcia technicznego operatora sieci OST 112 (Advanced Services) 02.06.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
89/Ctr/15/DG powyżej 134.000 euro 34114200-1 Dostawa 7 szt. pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii "ETDiE 03.07.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
90/Ctr/15/MT powyżej 134.000 euro 34110000-1 Dostawa 27 szt. samochodów osobowych uprzywilejowanych nieoznakowanych w wersji kombi 23.06.2015 godz. 09.30 pełna treść ogłoszenia
80/BŁiI/15/RK poniżej 134.000 euro 50330000-7 Usługa serwisu pogwarancyjnego 18 central telefonicznych Hicom 18.05.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
81/Cut/15/KK powyżej 134.000 euro 35331300-3 Dostawa granatów hukowo-błyskowych 15.06.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja