60/BŁiI/15/MP - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2.07.2015 godz. 9:30

CPV: 48820000-2, 30233141-1, 30233160-0, 32420000-3, 72268000-1, 72267000-4

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Rozbudowa sprzętowa centralnych zasobów informatycznych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 21.05.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 099-179314

Polska Policja