116/BŁiI/15/DG - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.04.2016 godz. 09:30

CPV: 30213100-6

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 05.06.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 109-197892

Polska Policja