143/Cut/15/ŁW - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.08.2015 godz.10:30

CPV: 35321000-0

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Dostawa 10 kpl.karabinków parasnajperskich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 9.07.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 133-245293

Polska Policja