131/Cut/15/ŁW - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 7.08.2015 godz.9:30

CPV: 66516200-2

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.07.2015 pod poz. 181718-2015

Polska Policja