153/Cut/15/ŁW - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 8.09.2015 godz.9:30

CPV: 35331300-3

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup granatów hukowo-błyskowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 29.07.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 147-270421

Polska Policja