178/Ctr/15/DG - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.10.2015 godz.9:30

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę pojazdów osobowych nieoznakowanych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 25.08.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 167-304314

Polska Policja