201/Ckt/15/KK - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 1.10.2015 godz. 12:00

CPV: 39294100-0

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup materiałów promocyjnych i biurowych w ramach realizacji projektu "Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości - międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.09.2015 pod poz. 249266-2015

Polska Policja