7/Cut/16/DG/ŚDM - 2016 - Zamówienia publiczne

7/Cut/16/DG/ŚDM

Termin składania ofert: 15.02.2016 godz. 10:00

CPV: 38546000-4

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa zrobotyzowanego urządzenia do rozpoznania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych

Polska Policja