16/Cut/16/DG/ŚDM - 2016 - Zamówienia publiczne

16/Cut/16/DG/ŚDM

Termin składania ofert: 16.02.2016 godz. 10:00

CPV: 39230000-3

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa przenośnego systemu zagłuszania o zastosowaniu policyjno-wojskowym dla minerów-pirotechników do blokowania emitowanego sygnału radiowego służącego do zdalnego aktywowania urządzeń wybuchowych w ilości 3 kpl.

Polska Policja