13/Cut/16/TG - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.03.2016 godz.9:30

CPV: 35331000-3

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup amunicji specjalnej do strzelb gładkolufowych kal. 12/70

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 3.02.2016 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2016/S 025-039898

Polska Policja