19/Cut/16/KK/ŚDM - 2016 - Zamówienia publiczne

19/Cut/16/KK/ŚDM

Termin składania ofert: 23.02.2016 godz. 12:00

CPV: 33111000-1

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa urządzenia RTG do prześwietlania niebezpiecznych ładunków dla celów rozpoznania pirotechnicznego

Polska Policja