4/BŁiI/16/RŁ - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.03.2016 godz.9:00

CPV: 72250000-2

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup serwisu pogwarancyjnego oraz dokonywania modyfikacji aplikacji i bazy danych Systemu Daktyl 3

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 4.02.2016 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 026-042241

Polska Policja