11/BŁiI/16/ŁW - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.02.2016 godz.9:30

CPV: 72320000-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.02.2016 pod poz. 27474-2016

Polska Policja