8/Cut/16/EZ/ŚDM/NATO - 2016 - Zamówienia publiczne

8/Cut/16/EZ/ŚDM/NATO

Termin składania ofert: 17.02.2016 godz. 10:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup policyjnych tarcz ochronnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.02.2016 pod poz. 27638-2016

Polska Policja