24/Ctr/16/MT - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.03.2016 godz. 09:30

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa 5 szt. samochodów osobowych nieznakowanych RD-Video

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 05.02.2016 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2016/S 027-043410

Polska Policja