163/BŁiI/16/MP - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.09.2016 godz. 09:30

CPV: 48820000-2, 48600000-4, 48420000-8

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa, wdrożenie i konfiguracja rozwiązania MDM umożliwiającego zarządzanie urządzeniami pełniącymi w Policji rolę Mobilnych Terminali Noszonych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.07.2016 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2016/S 140-253442

Polska Policja