178/Cut/16/RŁ - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.10.2016 godz.9:30

CPV: 35815100-1

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa 323 kpl. kamizelek kuloodpornych typu "plate carrier"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 09.09.2016 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2016/S 176-315833

Polska Policja